dr Krzysztof Walczewski

lekarz psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 82), doktor nauk medycznych. Kieruje oddziałem ogólnopsychiatrycznym. Prowadzi autorskie szkolenia psychiatrów i psychoterapeutów.

Od roku 2011 tworzy i rozwija program edukacyjny profilaktyki depresji dla województwa małopolskiego. W latach 2007-14 konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dorosłych.

Autor wielu wystąpień i publikacji naukowych.

Oferuje konsultacje i poradnictwo oraz terapię średnio – i długoterminową.