Piotr Mężyński

Absolwent Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego, w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz w ramach prywatnej praktyki psychoterapeutycznej.

Prowadzi psychoterapią indywidualną pracując w nurcie psychodynamicznym. Zajmuje się także pomocą psychologiczną w sytuacjach kryzysowych, wspomaganiem rozwoju, psychoterapią grupową oraz prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora PTP.