Indywidualne Warsztaty Rozwoju Osobistego – ZaProjektuj swój rozwój

 

Poznaj swoją historię – ZaProjektuj  swój rozwój.

W historii każdego z nas zapisana jest wiedza  o tym, skąd przyszliśmy i dokąd idziemy. Jest to historia naszych talentów i możliwości, ale również historia naszych trudności i ograniczeń – jest to nasza tożsamość. Wszystko to ważne jest dla skutecznego działania.

Czy jest to wynik naszej wolności i możliwości wyboru ? Czy nasze trudności i ograniczenia, rzeczywiście są bezużytecznym bagażem, czy może szansą na rozwój ? Gdzie jest wytyczona granica wewnętrznej wolności i czy jest ostateczna ?

Indywidualne Warsztaty Rozwoju Osobistego – InWaRoOs – to program ukierunkowany na poszukiwanie obszarów rozwoju. Obszar rozwoju to miejsce, którego wolelibyśmy uniknąć – to naturalne. Skuteczność działania często kojarzy się z pewnością i poczuciem kontroli. Obszar rozwoju to miejsce, w które wkraczamy bez kompetencji do radzenia sobie, jest to swoiste wyjście poza strefę komfortu psychicznego. Jest to również właściwa szansa na rozwój poprzez nabycie nowych możliwości, przezwyciężenie ograniczeń. Życie często zmusza nas do wchodzenia w różne nowe rozwojowe obszary – pierwsza praca i niezależność finansowa, awans w  pracy, poważne związki, zakładanie rodziny, rola ojca, rola matki, rola wolnego, dojrzałego, mogącego decydować o sobie człowieka. W każdej z tych i wielu innych sytuacji możemy nauczyć się czegoś nowego i rozwinąć, możemy też kalkować stare schematy.

 

 

Uważamy, że bez głębokiego zrozumienia naszej historii, trudno jest nam samodzielnie poszukiwać, trudno jest być naprawdę wolnym i niezależnym.

Program składa się cyklu siedmiu spotkań, trwających od 1,5 do 2 godzin. Pierwsze pięć spotkań to czas poświęcony na badanie historii klienta. Do tego celu stworzyliśmy nowe lub zmodyfikowaliśmy istniejące narzędzia do poznawania siebie. Szóste spotkanie podsumowujące jest umawiane po około trzech tygodniach od ostatniego i ma na celu zebranie historii w taki sposób, aby mogła służyć do podejmowania konkretnych decyzji/działań. Po każdym spotkaniu klient otrzymuje raport, a na koniec podsumowanie całości procesu również w formie pisemnej. Siódme spotkanie jest w zależności od potrzeby umawiane po trzech lub sześciu miesiącach, a jego celem jest zweryfikowanie jak w codziennych rolach „działa” osobista historia Klienta. Po zakończeniu programu istnieje możliwość umówienia się na pracę nad konkretnym obszarem rozwojowym.

Zapraszamy Wszystkich ciekawych do przyjrzenia się swojej historii i poszukania odpowiedzi na zadane pytania !