Rozwój osobisty - coaching

Konsultacja jest pierwszym kontaktem z terapeutą, który za pomocą rozmowy i wywiadu rozpoznaje doświadczane trudności oraz dobiera najbardziej odpowiednią, dostosowaną do problemu, formę pomocy. Korzystając z konsultacji istnieje możliwość uzyskania pełnej informacji, jakie działania należy podjąć, aby skutecznie poradzić sobie z problemem. Spotkanie konsultacyjne stanowi punkt wyjścia do dalszej pomocy. Specjalista stara się wyjaśnić naturę zgłaszanych trudności i w zależności od nich proponuje dalszy kierunek leczenia.

Zgłoszenie się na konsultację proponowane jest każdemu, kto zwraca się po pomoc psychologiczną, niezależnie od tego czy zastanawia się nad psychoterapią indywidualną, psychoterapią par, dzieci i młodzieży czy udziałem w grupie terapeutycznej. Forma tej pomocy adresowana jest szczególnie do osób, które nie miały dotychczas żadnego doświadczenia z psychoterapią i dążą do odnajdywania najlepszych rozwiązań swoich problemów.

Konsultacje psychologiczne odbywają się w wymiarze jednego do trzech spotkań, które pozwalają wypracować taką ofertę dla pacjenta, w której zostaną zaproponowane najodpowiedniejsze formy pomocy. Spotkania odbywają się ze doświadczonymi konsultantami i trwają po 60 minut.

Jak pomagamy - wybierz terapię dla siebie