Konsultacje, diagnostyka i leczenie uzależnień

Zachowania nałogowe cechują się nadmiernym skupianiem uwagi na sobie, przez co zaburzają myślenie, sferę emocjonalną i wolę uwikłanej w nie osoby. Są nimi np. nadużywanie alkoholu, internetu czy zapracowanie kosztem czasu przeznaczonego dla rodziny i przyjaciół. Mogą prowadzić do głębszych zaburzeń i wymagają fachowego podejścia oraz leczenia, w celu zastąpienia zachowań nałogowych zdrowymi nawykami.

Leczenie uzależnień obejmuje kompleksową pomoc w ramach pracy zespołowej psychoterapeutycznej i psychiatrycznej dostosowanej do potrzeb pacjenta. W zakres pomocy osobie uzależnionej wchodzi profesjonalna diagnostyka, leczenie, a także wsparcie dla rodziny osób uzależnionych. Dzięki niej osoba przezwyciężająca swój nałóg uzyskuje możliwość odzyskania harmonii życia, zdolności do samodzielnego decydowania o swojej przyszłości, ale przede wszystkim nową i lepszą codzienność.

Sesja trwa 45 minut, zazwyczaj raz w tygodniu. Po identyfikacji objawów i czynników spustowych nałogu następuje praca nad zmianą zachowań nałogowych na zachowania korzystne dla klienta.

Jak pomagamy - wybierz terapię dla siebie