Leczenie zaburzeń psychicznych

Leczenie zaburzeń psychicznych obejmuje rozpoznawanie, leczenie, a także profilaktykę zaburzeń psychicznych. W zależności od potrzeb pacjenta obejmuje ono kompleksowe podejście do leczenia w postaci farmakoterapii i oddziaływań psychoterapeutycznych.

Leczenie farmakologiczne kierowane jest do osób zmagających się z cierpieniem na skutek przeżywania różnorakich objawów psychiatrycznych. Działanie środków farmakologicznych wpływa na funkcjonowanie określonych układów receptorowych zmieniając w sposób istotny stan psychiczny. Jest to forma leczenia chorób psychicznych dająca możliwość zmniejszenia cierpienia lub realizowana okresowo jako wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Stosowana równolegle z psychoterapią stanowi najskuteczniejszą metodę leczenia chorób psychicznych.

Spotkanie z psychiatrą obejmuje badanie lekarskie, dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków, udzielenie wsparcia i porad w przypadku dalszego postępowania. W razie potrzeby psychiatra kieruje też na psychoterapię jako całościowy i najskuteczniejszy program leczenia. Spotkania te mają charakter pojedynczych wizyt, odbywają się w miarę potrzeb i wskazań do pomocy lekarskiej.

Zakres leczenia:

  • depresja
  • zaburzenia lękowe (nerwice), zaburzenie obsesyjno – kompulsywne (OCD)
  • choroba afektywna dwubiegunowa(CHAD)
  • zaburzenia snu
  • zaburzenia odżywiania
  • zaburzenia i choroby psychiczne wieku podeszłego
  • psychozy (schizofrenia, halucynozy, zaburzania urojeniowe)
  • zaburzenia psychiczne u chorych somatycznie
  • zaburzenia psychiczne w okresie kryzysu życiowego

Jak pomagamy - wybierz terapię dla siebie