Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to forma doraźnej pomocy w kryzysie psychicznym. Celem spotkań jest identyfikacja problemu oraz poszukiwanie strategii radzenia sobie z nim. Odbywa się w formie do kilku spotkań, nierzadko jest też impulsem do podjęcia długoterminowej formy pomocy psychologicznej. Po poradnictwo psychologiczne mogą się zwrócić osoby przeżywające np. stres, lęk, napięcie, obniżony nastrój, konflikty w rodzinie, grupie społecznej, w przypadku uczucia osamotnienia, bezsensu życia, w sytuacjach straty, żałoby, kłopotów wychowawczych, doświadczenia przemocy, czy w przypadku trudności w podjęciu ważnych decyzji życiowych. Zgłoszenie się po poradnictwo psychologiczne to pomoc w zredukowaniu napięcia i niepokoju wywołanego przez sytuację trudną w jakiej się osoby znalazły oraz wsparcie w procesie wychodzenia z kryzysu. Jest to możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy w sytuacjach, w których osoba odczuwa potrzebę wsparcia drugiej osoby.

Jak pomagamy - wybierz terapię dla siebie