Psychoterapia grupowa

W psychoterapii grupowej najistotniejszą rolę odgrywają relacje jakie tworzą się pomiędzy członkami grupy. Jest to przestrzeń, w której istnieje możliwość rozwijania swoich kompetencji społecznych, obserwowania siebie i przyjmowanych ról w interakcji z innymi osobami. Relacja grupowa daje szansę na uzyskanie informacji zwrotnych w odpowiedzi na stosowane przez siebie strategie rozwiązywania trudności oraz przedstawia wiele nowych możliwości. Proces grupowy integruje osoby doświadczające podobne problemy, wzmacnia do zmiany oraz zmniejsza poczucie osamotnienia.

Praca w psychoterapii grupowej pozwala na realizację takich celów jak: uzyskanie wglądu w problematykę własnej osoby, zrozumienie i zmiana niewłaściwych postaw i wzorców działania oraz poszerzenie świadomości możliwych interpretacji różnych zachowań społecznych. Psychoterapia grupowa to również rozwój umiejętności społecznych i nauka empatii. Udział w tej formie terapii umożliwia rozwiązanie konfliktu zależność – niezależność, pozwala poznać siebie poprzez większą świadomość własnych uczuć, ich związku z myślami i zachowaniem. Jest to też okazja do uzyskania większej pewności siebie i wyższej samooceny. Terapia grupowa to proces odkrywania alternatywnych strategii rozwiązania konfliktów, a także często możliwość zmniejszenia dyskomfortu odczuwanego na skutek objawów chorobowych. Istotą tej formy terapii jest możliwość uzyskania pomocy nie tylko od psychoterapeuty, ale również od innych osób biorących udział w terapii.

Nasza oferta terapii grupowej opiera się na podejściu psychoanalitycznym. Grupa składa się maksymalnie z 8 osób. Przyjęcie do grupy poprzedzone jest trzema lub czterema spotkaniami, w czasie których terapeuta i zainteresowany ustalają czy ta forma terapii będzie korzystna.

Sesje prowadzone są przez jednego, tego samego terapeutę. Spotkanie trwa 90 minut i odbywa się raz w tygodniu we wtorki w godzinach wieczornych. Koszt udziału w grupie to 60 zł za sesję. Grupa ma charakter półotwarty, tzn. że w trakcie jej funkcjonowania może dołączyć nowy uczestnik, o ile skład grupy nie przekroczy liczby ośmiu osób.

Planowany termin rozpoczęcia grupy, to listopad bieżącego roku.

Osoby zainteresowane udziałem w psychoterapii grupowej zapraszamy na spotkania konsultacyjne, po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. Piotrem Biernackim, tel. 502 283 969

Jak pomagamy - wybierz terapię dla siebie