Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to profesjonalna forma pomocy skierowana do osób zmagających się z trudnościami psychicznymi lub poszukujących wsparcia w rozwoju własnym. W leczeniu zaburzeń psychicznych (np. depresje, nerwice, zaburzenia odżywiania i inne) pozwala na poprawę codziennego funkcjonowania, a w przypadku szczególnie dotkliwych objawów, w połączeniu farmakoterapią wspomaga proces zdrowienia i poprawia jakość życia. Psychoterapia indywidualna pomocna jest w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, np. w sytuacji kryzysu psychicznego, stresu, żałoby, doświadczenia konfliktów w rodzinie, problemów w środowisku pracy, przeżywaniu wielu niepowodzeń, ale także w przypadku poczucia bezradności, bezsensu życia czy niskiej samooceny. Psychoterapia indywidualna to też wsparcie w leczeniu chorób somatycznych, w powstawaniu których istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Pomaga w odzyskaniu równowagi psychicznej i cielesnej.

Psychoterapia indywidualna adresowana jest również do osób, które pragną się rozwijać. Jest to przestrzeń, w której osoba może doświadczyć swojej wolności, dostrzec zasoby osobiste i wykorzystać je w nowy, bardziej konstruktywny sposób. Jest to droga do stawania się jednostką bardziej integralną, niezależną oraz w pełni realizującą swój potencjał.

W toku procesu terapeutycznego istotne jest zbudowanie szczególnej relacji pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Relacja ta opiera się na zaufaniu, szacunku, wzajemnej akceptacji, otwartości i poufności. Psychoterapeuta swoją wiedzą i doświadczeniem w oparciu o poszczególne techniki terapeutyczne towarzyszy pacjentowi w poszukiwaniu harmonii życia.

Psychoterapia indywidualna to cykl systematycznych spotkań pacjenta z określonym terapeutą, odbywających się w tym samym terminie, zazwyczaj raz w tygodniu (do 2 sesji w tygodniu), trwających 50 minut. Na spotkaniach tych omawiane są zarówno problemy będące źródłem dyskomfortu psychicznego, jak i wszystkie ważne wątki z życia pacjenta.  W pracy indywidualnej kilka pierwszych spotkań przebiega w formie konsultacji, na których zostaje określony obszar trudności zgłaszanych przez pacjenta i wobec którego zostaje ustalany plan i cele terapii (kontrakt terapeutyczny).

Jak pomagamy - wybierz terapię dla siebie