Psychoterapia par

Psychoterapia par jest formą pomocy, w której istnieje możliwość pozytywnej zmiany w sytuacjach, gdy związek przeżywa kryzys, doświadcza trudnych przeżyć, zmaga się z cierpieniem lub po prostu chce poprawić jakość wspólnego życia. Psychoterapia par kierowana jest do osób pozostających w bliskiej relacji, zarówno małżeństw jak i wszystkich związków nieformalnych. Para może pracować nad budowaniem i pielęgnowaniem relacji oraz dążyć do większej satysfakcji ze wspólnego życia. W przypadku, gdy partnerzy stoją przed zagrożeniem trwałości związku, psychoterapia par daje szansę na wyjście z pułapki błędnych oskarżeń oraz stanowi możliwość obiektywnego spojrzenia na związek. Jest też przestrzenią, w której istnieje okazja do uświadomienia sobie przez partnerów wzajemnych potrzeb i oczekiwań. W trakcie psychoterapii, pary rozwijają swoje umiejętności, które w przyszłości pozwolą im na samodzielne przejście kryzysu. Psychoterapia par jest również okazją do konstruktywnej rozmowy oraz możliwością słuchania siebie nawzajem w oparciu o zasady sprzyjające budowaniu porozumienia, wyrażania uczuć i poszukiwania wspólnego celu. Istotą tej formy terapii jest gotowość obojga partnerów do uczestnictwa w procesie rozwiązywania problemów, ćwiczeniu umiejętności porozumiewania się, szukaniu nowych rozwiązań oraz negocjowaniu nowych zasad wspólnego życia.

Psychoterapia par odbywa się w wymiarze systematycznych spotkań. Sesja trwa 70 minut. Psychoterapeuta poprzez rozmowę i obserwację stara się ustalić zakres problemów w relacji oraz zaproponować sposoby rozwiązywania trudności. Na początkowym etapie procesu terapeutycznego spotkania mają charakter konsultacji, służą one zdefiniowaniu wspólnych celów oraz ustaleniu zasad współpracy.

Jak pomagamy - wybierz terapię dla siebie