proximed

Aneta Gawełek

psycholog, psychoterapeuta, pedagog

Psycholog, pedagog resocjalizacji, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracuje w Poradni dla Osób z Problemami Alkoholowymi Szpitala Klinicznego im. dr. Józefa Babińskiego oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego Scnamed Multimedis S.A w Krakowie.

Prowadzi konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne, a także psychoterapię uzależnień, psychoterapię osób pozostających w związkach z osobami uzależnionymi oraz psychoterapię DDA.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w Domu Monaru w Krakowie, Centrum Zdrowia
Psychicznego i Terapii Uzależnień PRO VITA w Krakowie, Dziale Terapeutycznym Aresztu
Śledczego Kraków – Podgórze, Zakładzie Karnym w Tarnowie.