Anna Dobecka

Anna Dobecka

psychoterapeuta, pedagog

Ukończyłam studia na kierunku pedagogika i resocjalizacja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej MKN w Krakowie i posiadam status osoby ubiegającej się o certyfikat psychoterapeuty. Posiadam również duże doświadczenie jako manager, trener i coach (ukończyłam min. Szkołę Trenerów zarzadzania Matrik). Doświadczenie zawodowe jako psychoterapeuta zdobywam w takich placówkach jak: Dom Pomocy Społecznej os. Sportowe, Stowarzyszenie Dobrej Nadziei ul. Batorego 5 w Krakowie, Szpital Kliniczny im. J. Babińskiego w Krakowie.

Ukończyłam szkolenia z zakresu:
– Integratywnej systemowej psychoterapii krótkoterminowej
– Integratywnej systemowej psychoterapii zaburzeń lękowych i posttraumatycznych
– Psychoterapii osób jedzących za dużo
– Hipnozy klinicznej”- kurs podstawowy i zaawansowany
– Szkolenie z prowadzenia terapii metodą prowokatywną
– Psychoterapii par
– Diagnozy klinicznej DSM
– Samouszkodzenia i zachowania autoagresywne u dzieci i młodzieży
– Warsztaty SE-Intro – terapia traumy
– Kryzys suicydalny. Próby samobójcze wśród dzieci i młodzieży
– Suszenie kości – warsztaty pracy z procesem

W swojej pracy kieruję się podejściem integratywnym, dopasowuję metody pracy do człowieka i sytuacji życiowej w jakiej się w danej chwili znajduje. Każdego człowieka, jego problem i potrzeby traktuję indywidualnie. Pracuję głównie w nurcie psychodynamicznym, poznaczwo-behawioralnym, systemowym i prowokatywnym.

Prowadzę psychoterapię indywidualną i zajmuję się problemami ze spectrum:
– zaburzeń depresyjnych,
– zaburzeń osobowości
– kryzysów życiowych
– kryzysów w związku
– zachowań autodestrukcyjnych
– lęków, fobii
– trudności w relacjach interpersonalnych (rodzinnych, partnerskich)
– kryzysów zawodowych
– wypalenia zawodowego

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej i Systemowej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Dni i godziny przyjęć:

poniedziałki 10-14,
środy 10-15,
piątki 17-22;

Cena:

Wizyty: 140zł / sesja