Anna Rudnik

proximed

Anna Rudnik

lekarz psychiatra

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła 5- letnie szkolenie specjalizacyjne w psychiatrii dorosłych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w pracy w klinice psychiatrycznej oraz poradni psychologiczno- psychiatrycznej.

Założyciel i psychoterapeuta Fundacji Przestrzeń Terapeutyczna. Wiedzę i doświadczenie psychoterapeutyczne uzyskała w trakcie 4- letniego szkolenia w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Pracuje w podejściu psychodynamicznym pod stałą superwizją.

W pracy łączy wiedzę medyczną z pogłębionym rozumieniem dynamiki psychicznej pacjenta oraz jego kontekstu społecznego.