Dorota Otwinowska

psycholog, psychoterapeuta

 

Ukończyłam studia magisterskie psychologii na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt (Niemcy) oraz 4-letni kurs psychoterapii w Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie. Dodatkowo ukończyłam specjalistyczne szkolenie: Praca z Ciałem w ujęciu Gestalt. Jestem w trakcie szkolenia w zakresie seksuologii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii w Riedstadt (Niemcy), z dziećmi autystycznymi i ich rodzinami w Przedszkolu dla Dzieci z Autyzmem, z osobami starszymi w Domu Pomocy Społecznej Zakonu Trynitarzy, w Telefonie Zaufania dla Osób Dorosłych oraz w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin w Krakowie, gdzie pracowałam z pacjentami indywidualnymi, parami oraz rodzinami oraz w zakresie seksuologii w Centrum Psychoterapii i Seksuologii Empatia.

Pracuję w podejściu integratywnym, które w bardzo szeroki sposób rozumie człowieka i jego problemy. Podejście to przyjmuje, że człowiek jest całością: umysłu, ciała i emocji. Świadomość każdego z tych aspektów jest punktem wyjścia i umożliwia pacjentowi prawdziwe spotkanie siebie: spojrzenie na własną historię, zrozumienie źródeł swoich przekonań, emocji i działań, rozpoznanie rzeczywistych potrzeb i znalezienie nowych sposobów w rozwiązywaniu problemów, z którymi pacjent się zgłasza.

Dni i godziny przyjęć:

wtorek 8-12;

Cennik: psychoterapia indywidualna 160 zł/sesja, terapia par 230 zł/sesja, terapia rodzin 230 zł sesja