Krzysztof Walczewski

dr Krzysztof Walczewski

lekarz psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii

Specjalista psychiatra, psychoterapeuta, superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr certyfikatu 82), doktor nauk medycznych. Kieruje oddziałem ogólnopsychiatrycznym. Prowadzi autorskie szkolenia psychiatrów i psychoterapeutów.

Od roku 2011 tworzy i rozwija program edukacyjny profilaktyki depresji dla województwa małopolskiego. W latach 2007-14 konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dorosłych.

Autor wielu wystąpień i publikacji naukowych.

Oferuje konsultacje i poradnictwo oraz terapię średnio – i długoterminową.