Konrad Banicki

Konrad Banicki

psycholog, filozof

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał podczas staży na Oddziale Dziennym Szpitala Psychiatrycznego im. dr J. Babińskiego w Krakowie oraz w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

Oferuje swoją pomoc osobom zmagającym się ze stresem (lęk, napięcie, obniżony nastrój), z problemami o charakterze nerwicowym, oraz z problemami z obszaru zaburzeń osobowości.

Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. trzeciej fali (mindfulness), włączając w to – w odpowiedzi na indywidualne potrzeby pacjentów – perspektywę humanistyczno-egzystencjalną, lub też elementy poradnictwa filozoficznego.

Prowadzi terapię w języku polskim lub angielskim. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.