Mariusz Gajewski

dr Mariusz Gajewski

psycholog, terapeuta, pedagog

Studiował Terapię Małżeństw i Rodzin (Marriage and Family Therapy Program) na wydziale Psychologii i Terapii Rodzin w Seton Hall University, USA. Odbył między innymi staż w Logan Hall Community Education Centers w New Jersey i innych placówkach o charakterze psychologiczno-medycznym. Jest też zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk Społecznych UPJP2 w Krakowie. Wykłada również psychologię na Uniwersytecie SWPS.

W swojej pracy naukowej podejmuje kwestie związane z szeroko rozumianą patologią społeczną i profilaktyką. W obszarze zainteresowań klinicznych koncentruje się na badaniu i terapii zaburzeń zachowania, psychologii zdrowia, psychologii doświadczenia religijnego, uwzględniając złożony kontekst społeczny oraz kulturowy. Pracuje w języku polskim i angielskim. Prowadzi terapię indywidualną i terapię par i rodzin.