Monika Dąbrowa

psycholog, psychoterapeuta

 

Oferuję pomoc osobom:
będącym w różnego rodzaju kryzysach, cierpiącym z powodu traum pourazowych, przewlekłego stresu, problemów adaptacyjnych (np. DDA, syndrom ofiary, mobbing),
doświadczającym lęku, napięcia, obniżonego nastroju, braku motywacji, pustki, braku sensu w życiu, przygnębienia, poczucia winy, osamotnienia,
mającym trudności w przeżywaniu i wyrażaniu emocji, problemy ze złością lub kontrolą własnych emocji,
które mają problemy w relacjach (kryzysy partnerskie, problemy rodzinne, wychowawcze, zawodowe, szkolne),
w depresji, zaburzeniach nerwicowych, lękowych, zaburzeniach osobowości, w problemach psychosomatycznych, emocjonalnych, tożsamościowych,
chącym zatroszczyć się o rozwój własny (doskonalenie umiejętności interpersonalnych, samoakceptacja, wzrost poczucia własnej wartości, otwartości).

„Każdorazowo dobieram sposób pracy do zgłaszanego rodzaju trudności. Szukam najlepszej formy pomocy i wsparcia. Spotykasz się z uwagą, szacunkiem, poszanowaniem tajemnicy zawodowej, ze zrozumieniem i wsparciem. Oferowana przeze mnie pomoc jest zgodna ze standardami etycznymi zawartymi w „Kodeksie etycznym psychoterapeuty” uchwalonym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz „Kodeksie etyczno – zawodowym psychologa” uchwalonym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracuję pod stałą superwizją”.

O mnie:
Ukończyłam Psychologię Ogólną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jestem w trakcie 4-letniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Szpitalu Uniwersyteckim, w Specjalistycznym Centrum Medycznym Unicardia&Unimedica, w Centrum Terapii Po Traumie, Gabinetach Psychiatrii i Psychoterapii MEDITIM, w Międzynarodowym Zespole Placówek Oświatowych, w organizacjach pozarządowych, gdzie prowadziłam psychoterapię indywidualną oraz grupy socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży.