Monika Gzyl

Monika Gzyl

psycholog, psychoterapeuta

 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego, organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Od 2013 roku szkoli się także na psychoanalityka w Krakowskim Kole Psychoanalizy NLS, którego jest członkiem od 2017 roku.
Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas staży w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Babińskiego w Krakowie, na oddziałach ogólnopsychiatrycznych oraz rehabilitacyjnym, w Krakowskim Instytucie Psychoterapii, szkoląc się w prowadzeniu terapii indywidualnej, rodzinnej oraz grupowej, a także pracując w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym z osobami starszymi i chorymi somatycznie.
Doświadczenie w psychoterapii indywidualnej z młodzieżą oraz dorosłymi zdobywa pracując w Poradni Psychoterapii Dzieci i Młodzieży, oraz w Ośrodku Poradnictwa i Terapii Rodzin, prowadzonych przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei.
Prowadzi psychoterapię w nurcie psychodynamicznym/ psychoanalitycznym oraz w nurcie psychoanalizy Lacanowskiej. Korzysta także z systemowego myślenia o kontekście rodzinnym.
Prowadzi psychoterapię zarówno z osobami dorosłymi jak i z młodzieżą. Swoją pracę terapeutyczną poddaje regularnej superwizji.