Paweł Sacha

lekarz psychiatra

Lekarz specjalista psychiatra. Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie kliniczne zdobyte w oddziałach szpitalnych oraz w poradniach zdrowia psychicznego.

Zajmuje się diagnostyką i terapią osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi. Ukończył czteroletnie, całościowe, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne szkolenie psychoterapeutyczne.