Rafał Ślusarczyk

Rafał Ślusarczyk

psycholog, psychoterapeuta, coach

Magister psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie całościowego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. Dr Józefa Babińskiego w Krakowie.

Od 30 lat związany ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzinami. Ma kilkunastoletnie doświadczenie zarządzania zespołami w przedsiębiorstwach oraz prowadzenia organizacji pozarządowych. Pracował z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami i całymi rodzinami również w ujęciu systemowym.

Stosuje podejście psychodynamiczne i psychoanalityczne.  Oferuje poradnictwo psychologiczne, psychoterapię indywidualną  średnio i długoterminową oraz  wsparcie w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego. W pracy terapeutycznej bliskie jest mu wielowymiarowe i głęboko humanistyczne podejście Viktora Frankla. Interesuje się kwestiami religii i duchowości w psychoterapii.