Władysław Zapolski

psychiatra

Specjalista psychiatra, absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywał pracując w oddziałach dziennych i stacjonarnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w ramach dyżurów całodobowych i konsultacyjnych, a także w poradni zdrowia psychicznego oraz w poradni leczenia uzależnień i współuzależnień.

W praktyce zawodowej zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem dolegliwości z zakresu psychiatrii dorosłych, a w przypadku osób cierpiących na choroby somatyczne, współpracuje z lekarzami innych specjalności w celu zachowania spójności procesu terapeutycznego.

Na co dzień funkcjonuje w ramach interdyscyplinarnego zespołu lekarzy i psychoterapeutów, poszukując optymalnych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych na miarę indywidualnych
potrzeb pacjenta.

Na życzenie klienta istnieje możliwość konsultacji w języku angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim.