Tomasz Rewer

lekarz psychiatra

Lekarz-specjalista psychiatra, w trakcie szkolenia z psychoterapii i z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w różnych jednostkach publicznej i prywatnej opieki medycznej zarówno w oddziałach szpitalnych jak i poradniach oraz centrach medycznych.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi zarówno w kontakcie indywidualnym jak i we współpracy z psychologami i terapeutami. Posiada dodatkowe doświadczenie zawodowe oparte na znajomości specyfiki i problematyki pracy w firmach korporacyjnych. Udziela konsultacji także w języku angielskim.