Porady i konsultacje psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne to forma doraźnej pomocy w kryzysie psychicznym. Celem spotkań jest identyfikacja problemu oraz poszukiwanie strategii radzenia sobie z nim. Odbywa się w formie do kilku spotkań, nierzadko jest też impulsem do podjęcia długoterminowej formy pomocy psychologicznej. Po poradnictwo psychologiczne mogą się zwrócić osoby przeżywające np. stres, lęk, napięcie, obniżony nastrój, konflikty w rodzinie, grupie społecznej, w przypadku uczucia osamotnienia, bezsensu życia, w sytuacjach straty, żałoby, kłopotów wychowawczych, doświadczenia przemocy, czy w przypadku trudności w podjęciu ważnych decyzji życiowych.

Zgłoszenie się po poradnictwo psychologiczne to pomoc w zredukowaniu napięcia i niepokoju wywołanego przez sytuację trudną w jakiej się osoby znalazły oraz wsparcie w procesie wychodzenia z kryzysu. Jest to możliwość uzyskania profesjonalnej pomocy w sytuacjach, w których osoba odczuwa potrzebę wsparcia drugiej osoby.

Specjaliści, którzy 
pomogą

Katarzyna Haler

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Anna Dobecka

 • Pedagog
 • Psychoterapeuta

Olga Voronska

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Anna Franczyk-Klimonda

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Magdalena Kubicka

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Rafał Ślusarczyk

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Joanna Skóra

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Magdalena Kujda

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta certyfikowany

Alicja Pawlus-Kwaśniak

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Jakub Fyda

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Katarzyna Pecko

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta certyfikowany

Dorota Otwinowska

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta certyfikowany

Małgorzata Wyrzykowska

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Monika Pilarska

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Judyta Staniczek

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Jarosław Kurowski

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Magdalena Konop

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
[ESC] lub