Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to profesjonalna forma pomocy skierowana do osób zmagających się z trudnościami psychicznymi lub poszukujących wsparcia w rozwoju własnym. W leczeniu zaburzeń psychicznych (np. depresje, nerwice, zaburzenia odżywiania i inne) pozwala na poprawę codziennego funkcjonowania, a w przypadku szczególnie dotkliwych objawów, w połączeniu farmakoterapią wspomaga proces zdrowienia i poprawia jakość życia. Psychoterapia indywidualna pomocna jest w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi i społecznymi, np. w sytuacji kryzysu psychicznego, stresu, żałoby, doświadczenia konfliktów w rodzinie, problemów w środowisku pracy, przeżywaniu wielu niepowodzeń, ale także w przypadku poczucia bezradności, bezsensu życia czy niskiej samooceny. Psychoterapia indywidualna to też wsparcie w leczeniu chorób somatycznych, w powstawaniu których istotną rolę odgrywają czynniki psychologiczne. Pomaga w odzyskaniu równowagi psychicznej i cielesnej.

Psychoterapia indywidualna adresowana jest również do osób, które pragną się rozwijać. Jest to przestrzeń, w której osoba może doświadczyć swojej wolności, dostrzec zasoby osobiste i wykorzystać je w nowy, bardziej konstruktywny sposób. Jest to droga do stawania się jednostką bardziej integralną, niezależną oraz w pełni realizującą swój potencjał.

W toku procesu terapeutycznego istotne jest zbudowanie szczególnej relacji pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Relacja ta opiera się na zaufaniu, szacunku, wzajemnej akceptacji, otwartości i poufności. Psychoterapeuta swoją wiedzą i doświadczeniem w oparciu o poszczególne techniki terapeutyczne towarzyszy pacjentowi w poszukiwaniu harmonii życia.

Psychoterapia indywidualna to cykl systematycznych spotkań pacjenta z określonym terapeutą, odbywających się w tym samym terminie, zazwyczaj raz w tygodniu (do 2 sesji w tygodniu), trwających 50 minut. Na spotkaniach tych omawiane są zarówno problemy będące źródłem dyskomfortu psychicznego, jak i wszystkie ważne wątki z życia pacjenta. W pracy indywidualnej kilka pierwszych spotkań przebiega w formie konsultacji, na których zostaje określony obszar trudności zgłaszanych przez pacjenta i wobec którego zostaje ustalany plan i cele terapii (kontrakt terapeutyczny).

Specjaliści, którzy 
pomogą

Katarzyna Haler

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Karol Januszewski

 • Psychoterapeuta

Olga Voronska

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Anna Dobecka

 • Pedagog
 • Psychoterapeuta

Anna Franczyk-Klimonda

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Magdalena Kubicka

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Rafał Ślusarczyk

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Piotr Biernacki

 • Psychoterapeuta certyfikowany

Joanna Skóra

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Magdalena Kujda

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta certyfikowany

Alicja Pawlus-Kwaśniak

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Jakub Fyda

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Katarzyna Pecko

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta certyfikowany

Dorota Otwinowska

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta certyfikowany

Małgorzata Wyrzykowska

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Monika Pilarska

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Judyta Staniczek

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Jarosław Kurowski

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Magdalena Konop

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
[ESC] lub