Psychoterapia dzieci i młodzieży

Wspiera dzieci w prawidłowym rozwoju, młodzież w dorastaniu, a rodziców w lepszym rozumieniu swojego dziecka i wzmacnianiu kompetencji rodzicielskich. W pracy z dzieckiem i rodziną towarzyszy nam myślenie systemowe, które pokazuje, jak bardzo członkowie rodziny wzajemnie na siebie oddziaływają.

Warto zastanowić nad szukaniem pomocy dla dziecka poniższe emocje, zachowania, trudności motywacyjne lub rozwojowe budzą niepokój.

Emocje:

 • nadmierna płaczliwość czy smutek
 • niemożność zapanowania nad emocjami, w tym zachowania agresywne w
 • domu, przedszkolu czy szkole
 • obniżone poczucie własnej wartości

Zachowania:

 • trudności w koncentracji uwagi
 • nadruchliwość
 • nieadekwatne reakcje na zwykłe sytuacje, w tym brak tolerancji zmian
 • upór, który utrudnia życie Wam i dziecku
 • zmiany w zachowaniu związane z trudną sytuacją jak np. śmierć osoby bliskiej, rozwód czy przeprowadzka
 • kłopoty z jedzeniem – je zbyt mało, wybiera tylko niektóre produkty lub objada się
 • eksperymenty z używkami
 • samookaleczania

Trudności motywacyjne:

 • niechęć do jakichkolwiek aktywności, w tym wcześniej ulubionych
 • kłopoty w nauce
 • nadmierną fascynację komputerem

Trudności w rozwoju społecznym

 • skargi na brak kolegów lub niechęć do zabawy z rówieśnikami
 • nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne czy kontakty społeczne
 • bunt okresu dojrzewania, z którym trudno sobie radzić
 • niechęć do jakichkolwiek aktywności, w tym wcześniej ulubionych
 • utrudnienia w komunikacji z Wami, innymi dorosłymi lub rówieśnikami
 • trudności w adaptacji do nowego środowiska np. przedszkola czy szkoły

Metody i formy pracy z dzieckiem czy dorastającym młodym człowiekiem dostosowujemy do jego potrzeb i potrzeb rodziny. W celu rozeznania problemu zapraszamy na pierwsze spotkanie, które ma charakter konsultacji. Wspólnie z Państwem decydujemy o formie pomocy podczas konsultacji. Konsultacja może obejmować jedno do trzech spotkań.

W zależności od problemu proponujemy:

 • diagnozę dziecka
 • terapię indywidualną dziecka
 • porady dla rodziców
 • spotkania psychoedukacyjne dla rodziców
 • terapię rodzinną
 • terapię par
 • grupy terapeutyczne dla dzieci
 • warsztaty dla rodziców

Specjaliści, którzy 
pomogą

dr Iwona Sikorska

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Jakub Fyda

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta

Magdalena Kujda

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta certyfikowany

Anna Franczyk-Klimonda

 • Psycholog
 • Psychoterapeuta
[ESC] lub