Psychoterapia grupowa

W psychoterapii grupowej czynnikiem leczącym są relacje jakie tworzą się pomiędzy uczestnikami grupy. Jest to przestrzeń, w której można rozwijać swoje umiejętności społeczne obserwując swoje emocje czy reakcje w relacji z innymi osobami znajdującymi się w tej samej terapeutycznej sytuacji. Kontekst grupy daje szansę na doświadczenie więzi na głębszym poziomie niż spotkanie nawet dobrych znajomych. Pozwala na dzielenie się trudnymi doświadczeniami, o których trudno rozmawiać nawet z bliskimi. Reguły m.in. poufności dają poczucie bezpieczeństwa, że to co zostanie powiedziane w grupie, w niej pozostaje i w niej jest przeżywane. Proces grupowy integruje osoby doświadczające podobne problemy, motywuje do zmiany oraz zmniejsza poczucie osamotnienia.

Praca w psychoterapii grupowej pozwala na głębszą autorefleksję, rozumienie swojego funkcjonowania i wzorców działania. Pozwala też na bardziej wnikliwe interpretowanie różnych zachowań czy zjawisk społecznych. Terapia grupowa to proces poszukiwania sposobów rozwiązywania konfliktów – tych naszych wewnętrznych, czy takich, jakie pojawiają nam się w życiu społecznym. Pozwala też ograniczyć dyskomfort odczuwany na skutek objawów chorobowych. Istotą tej formy terapii jest możliwość uzyskania pomocy ze strony nie tylko od psychoterapeuty, ale również innych uczestników terapii. Doświadczenie grupowe daje szansę uzyskania większej pewności siebie i wyższej samooceny.

Nasza oferta psychoterapii grupowej opiera się na podejściu psychoanalitycznym. Grupa składa się maksymalnie z 8 osób. Przyjęcie do grupy poprzedzone jest trzema lub czterema spotkaniami, w czasie których psychoterapeuta i osoba zainteresowana udziałem ustalają czy ta forma terapii będzie korzystna.

Sesje prowadzone są przez jednego, tego samego terapeutę. Spotkanie trwa 90 minut i odbywa się raz w tygodniu we wtorki w godzinach wieczornych. Koszt udziału w grupie to 100 zł za sesję. Grupa ma charakter półotwarty, tzn. że w trakcie jej funkcjonowania może dołączyć nowy uczestnik, o ile skład grupy nie przekroczy liczby ośmiu osób.

Osoby zainteresowane udziałem w psychoterapii grupowej zapraszamy na spotkania konsultacyjne, po wcześniejszym ustaleniu terminu z p. Piotrem Biernackim, tel. 502 283 969

Koszt spotkania konsultacyjnego to 150 zł.

Specjaliści, którzy 
pomogą

Piotr Biernacki

  • Psychoterapeuta certyfikowany

Kamila Mizielińska-Witkowska

  • Psycholog
  • Psychoterapeuta
[ESC] lub