Terapia rodzin

Terapia rodzin to forma pomocy w sytuacji, w której przed problemem staje rodzina. W momencie, gdy jeden z członków rodziny zmaga się z trudnościami emocjonalnymi lub zaburzeniami psychicznymi, najlepsze efekty w zdrowieniu możliwe są do osiągnięcia przy pomocy zaangażowania całej rodziny. Problemy indywidualne jednego z członków rodziny mogą być powiązane z trudnościami całej rodziny, bowiem bliskie osoby mocno wpływają na siebie nawzajem . Psychoterapeuta rodzin stwarza warunki sprzyjające poszukiwaniu rozwiązań problemów i poprawy jakości życia wszystkich bliskich sobie osób. Udział całej rodziny w psychoterapii pomaga również odkryć jej słabe i mocne strony, zmienić niefunkcjonalne nawyki, wypracować nowe sposoby rozwiązywania problemów, łagodzenia konfliktów oraz okazywania sobie uczuć i wsparcia. Jest okazją do nowego odkrywania rodziny, lepszego rozumienia siebie nawzajem, usprawnienia komunikacji i współdziałania. Terapia rodzin poszukuje zasobów, które posiada każda rodzina. Pozwala znaleźć te zasoby, zrozumieć je i nauczyć wykorzystywać w radzeniu sobie z kolejnymi sytuacjami trudnymi mogącymi pojawić na dalszych etapach życia rodziny.

Terapia rodzinna stanowi okazję dla wszystkich członków rodziny do porozmawiania ze sobą, omówienia problemów i przepracowania mechanizmów zaburzających funkcjonowanie w wspólnym życiu. Każdy z członków rodziny jest zachęcany do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabierania głosu. Terapia rodzin to możliwość spojrzenia na własną rodzinę z innej perspektywy, znalezienia w niej oparcia i siły do przezwyciężenia kryzysu.

Kilka pierwszych spotkań ma charakter konsultacyjny, których celem jest zapoznanie się z problemami jakie skłoniły rodzinę do szukania pomocy. Psychoterapeuta wraz z rodziną ustala cele i zasady procesu terapeutycznego. Sesje są prowadzone przez jednego lub dwóch terapeutów, zazwyczaj uczestniczy w nich cała rodzina.

Specjaliści, którzy 
pomogą

Karol Januszewski

  • Psychoterapeuta

dr Iwona Sikorska

  • Psycholog
  • Psychoterapeuta

Dorota Otwinowska

  • Psycholog
  • Psychoterapeuta certyfikowany
[ESC] lub