Konsultacje lekarza psychiatry

Leczenie farmakologiczne kierowane jest do osób zmagających się z cierpieniem na skutek przeżywania różnorakich objawów psychiatrycznych. Działanie środków farmakologicznych wpływa na funkcjonowanie określonych układów receptorowych zmieniając w sposób istotny stan psychiczny. Jest to forma leczenia chorób psychicznych dająca możliwość zmniejszenia cierpienia lub realizowana okresowo jako wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. Stosowana równolegle z psychoterapią stanowi najskuteczniejszą metodę leczenia chorób psychicznych.

Spotkanie z psychiatrą obejmuje badanie lekarskie, dokładny wywiad, diagnozę, dobór leków, udzielenie wsparcia i porad w przypadku dalszego postępowania. W razie potrzeby psychiatra kieruje też na psychoterapię jako całościowy i najskuteczniejszy program leczenia. Spotkania te mają charakter pojedynczych wizyt, odbywają się w miarę potrzeb i wskazań do pomocy lekarskiej.

Zakres leczenia:

 • depresja
 • zaburzenia lękowe (nerwice), zaburzenie obsesyjno – kompulsywne (OCD)
 • choroba afektywna dwubiegunowa(CHAD)
 • zaburzenia snu
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia i choroby psychiczne wieku podeszłego
 • psychozy (schizofrenia, halucynozy, zaburzania urojeniowe)
 • zaburzenia psychiczne u chorych somatycznie
 • zaburzenia psychiczne w okresie kryzysu życiowego

Specjaliści, którzy 
pomogą

Paweł Sacha

 • Lekarz specjalista psychiatra

Tomasz Rewer

 • Lekarz specjalista psychiatra

Zuzanna Karłowicz

 • Lekarz specjalista psychiatra

Anna Milczarek

 • Lekarz specjalista psychiatra

Katarzyna Górecka

 • Lekarz specjalista psychiatra

Agata Milczarek-Moczulska

 • Lekarz specjalista psychiatra

Małgorzata Milczarek

 • Lekarz specjalista psychiatra
ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY

W czym możemy Ci dzisiaj pomóc.

Konsultacje lekarza psychiatry

Konsultacje lekarza psychiatry

Porady i konsultacje psychologiczne

Forma doraźnej pomocy w kryzysie psychicznym

Porady i konsultacje w językach obcych

Nasze usługi dla osób nie znających języka polskiego

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Wspiera dzieci w prawidłowym rozwoju i dorastaniu

[ESC] lub