Karol Januszewski

Karol Januszewski

psycholog, psychoterapeuta

 

Pracuję w nurcie psychodynamicznym ukierunkowanym na podejście psychoanalityczne. W swojej pracy jednak wykorzystuję również inne podejścia które dostosowuję do poszczególnych osób przychodzących do gabinetu. Psychoterapia jest dla mnie rozsmakowywaniem się w niepowtarzalnym obrazie wyrażanym przez słowa, myśli, pragnienia, wrażenia, wspomnienia i emocje im towarzyszące, które poprzez relację staramy się wspólnie zrozumieć, przezywać; by to co często jest „cudzymi słowami” stawało się spójne z osobą zainteresowaną.
Ukończyłem 4 letnie szkolenie z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym organizowane przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. Dr J. Babińskiego w Krakowie, posiadający rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Swoją pracę jako terapeuta rozpocząłem od szkoleń i pracy ukierunkowanej na pomocy osobom uzależnionym od alkoholu i środków psychoaktywnych. Pracowałem w Ośrodkach stacjonarnych w Chęcinach i Krakowie, gdzie prowadziłem terapię grupową, indywidualną, jak i zajęcia z edukacji i profilaktyki.
Dalsze doświadczenia zdobywałem w Centrum Dobrej Terapii w Krakowie jak i Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce, towarzysząc osobom doświadczonym kryzysami psychotycznymi, zmagającymi się z zaburzeniami osobowości czy dotkniętymi przez depresje.
Prowadzę również terapię małżeńską i par przeżywających kryzysy, gdzie wspólnie szukamy zrozumienia przyczyn oraz rozwiązania kryzysu.

dni i godziny przyjęć:

środy i czwartki 10-22;

cena wizyty:

Psychoterapia indywidualna – 150 zł/sesja,
Psychoterapia par – 200 zł/ sesja,
Terapia rodzin – 250 zł/sesja